Start

  PostHeaderIcon Rekrutacja 2018/2019

  Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2018/2019

   

  Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

  Deklarację należy złożyć w sekretariacie do dnia 28 LUTEGO 2018 r.

  Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2018 r.

  Od dnia 05.03.2018 r. w sekretariacie szkoły przy ul.Szkolnej 3 w Gorzowie wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie

  (dokumenty można pobrać również ze strony internetowej)

   

  TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI :

  od 05 marca do 23 marca 2018 r.

  do godz. 15:00

   Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-14-75

   

  ZASADY NABORU

   

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

  Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

   

  Wniosek o przyjęcie dziecka do  przedszkola

  Załącznik nr 3 - wielodzietność

  Załącznik nr 4 - samotne wychowywanie dziecka

  Załącznik nr 6 - rodzeństwo kandydata

  Załącznik nr 7- położenie przedszkola