Start Rozkład dnia

  PostHeaderIcon Nowiny

  PostHeaderIcon Rozkład dnia

  Przedszkole jest czynne :

  od godz. 8.00- 13.00 dla dzieci uczęszczających na 5 godzin dziennie,

  od godz. 6.30- 16.30 dla dzieci uczęszczających powyżej 5-ciu godzin dziennie.

   

  Rozkład zajęć

  Grupa  „Krasnoludki”

  6.30 - 8.30 – Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, badawcze. Zabawy dowolne według zainteresowań.
  Oglądanie książek, albumów. Prace porządkowe w sali.

  8.30 - 8.50 – Zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści. Ćwiczenia poranne.

  8.50 - 9.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

  9.00 - 9.30 – Śniadanie.

  9.30- 10.00 – Zajęcia z języka angielskiego (dwa razy w tygodniu). Indywidualne lub grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Praca indywidualna. Zabawy i gry dydaktyczne,
  działalność plastyczna. Ćwiczenia gimnastyczne.

  10.00 - 10.30 – Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka.

  10.30- 10.45 – Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacer, wycieczkę.

  10.45 – 11.45 – Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy samodzielne lub zorganizowane w sali zajęć.

  11.45- 12.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

  12.00 - 12.30 – Obiad.

  12.30 - 13.50 – Relaks – słuchanie muzyki relaksacyjnej, odpoczynek,
  Słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne.

  13.50 – 14.00 – Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

  14.00 - 14.30 – Podwieczorek.

  15.00 - 16.30 – Zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem. Zabawy samodzielne. Rozchodzenie się dzieci.

   

  Rozkład zajęć

  grupa „Muchomorki”

  Zajęcia

  Poniedziałek

  Wtorek

  Środa

  Czwartek

  Piątek

  Język angielski

   10.30 - 11.30

   

   

   

   

  Religia

  7.30 - 8.30

   

   

  12.30- 13.30

   

   

   RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

  "Muchomorki"

  6.30 - 8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy dydaktyczne,zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, badawcze.Zabawy dowolne według zainteresowań.
  Oglądanie książek, albumów. Prace porządkowe w sali.

  7:30- 8:30 - Zajęcia z Religii (poniedziałek)

  8.30 - 8.50 - Zabawy ruchowe, zabawy w formie opowieści.Ćwiczenia poranne.

  8.50 - 9.00 - Czynności higieniczne i przygotowanie do śniadania.

  9.00 - 9.30 - Śniadanie.

  9.30- 11.30 - Indywidualne lub grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Praca indywidualna.
  Zajęcia programowe- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka.
  Ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z rytmiki.
  Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, na spacer, wycieczkę.
  Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy samodzielne lub zorganizowane w sali zajęć.

  10.30 – 11.30 - Zajęcia z języka angielskiego (dwa razy w tygodniu).

  11.30 – 11.40 - Czynności higieniczne i przygotowanie do obiadu.

  11.40 – 12.30 – Obiad.

  12:30 – 14:20 - Relaks - słuchanie muzyki relaksacyjnej,odpoczynek,
  Słuchanie bajek, opowiadań. Gry i zabawy samodzielne, zajęcia indywidualne.

  12:30 – 13:30 Zajęcia z Religii (czwartek)

  14.20 – 14.30 - Czynności higieniczne i przygotowanie do podwieczorku.

  14.30 - 15.00– Podwieczorek.

  15.00 - 16.30 - Zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem. Rozchodzenie się dzieci.

   

   

  RAMOWY ROZKŁAD DNIA GRUPA 5,6- LATKI

  7.30 – 8.30 Zajęcia z Religii (wtorek, czwartek).
  8.00- 8.20 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, dydaktyczne itp. Oglądanie książek, czasopism dziecięcych.
  8.20-8.30 Ćwiczenia poranne.
  8. 30- 9.00 Zajęcia z języka angielskiego (dwa razy w tygodniu),indywidualne, grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka.
  9.00 - 9.10 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.
  9.10- 9.40 Śniadanie.
  9.40-10.10 Zajęcia programowe- realizacja zadań edukacyjnych, w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do jego możliwości.
  10.10- 10.20 Przygotowanie do wyjścia do ogrodu-czynności samoobsługowe.
  10.20-11.20 Pobyt w ogrodzie, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne lub zorganizowane w sali zajęcia, ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z rytmiki.
  11.20-11.30 Powrót z ogrodu- czynności samoobsługowe.

   

  11.30-12.00 Zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna, indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy samodzielne.
  12.00- 12.15 Zabawa ruchowa.
  12.15-12.30 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.
  12.30-13.00 Obiad.Rozchodzenie się dzieci.Ćwiczenia i zabawy o charakterze utrwalającym zdobytą wiedzę i umiejętności.
  13.00 – 13.30 Zabawy samodzielne, rozchodzenie się dzieci