Start Ogłoszenia

  PostHeaderIcon Ogłoszenia

  PostHeaderIcon Rok szkolny 2020/2021

   

  Zapraszamy do Przedszkola wszystkich przedszkolaków
  1 września.
  Przyprowadzanie dzieci według zdeklarowanej godziny.
  Za względu na pandemię dziecko jest przyprowadzane przez 1 rodzica/ opiekuna.
  Rodzic jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed wejściem oraz zasłonięcia nos i ust.
  Na terenie placówki może przebywać 3 przedszkolaków
  i 3 rodziców/ opiekunów.
  Wyżywienie według deklaracji rodzica/ opiekuna.
  Przedszkole wchodzi do szkoły głównym wejściem.

   

  Procedury bezpieczeństwa


  „Wyprawka 3,4,5 latka”

  • Piórnik saszetka na zamek

  W piórniku:

  - kredki ołówkowe BAMBINO

  - temperówka

  - nożyczki o zaokrąglonej końcówce

  - klej w sztyfcie (Glue Stick, firma Amos)

  Ponadto:

  - papier kolorowy miękki format A4 1 szt.

  - blok techniczny twardy, biały 2 szt.

  - 1 teczka z gumką

  - plastelina 12 kolorów

  - farby plakatowe 12 kolorów

  - zeszyt 60 kartkowy gładki

  • Obuwie zamienne

  • Worek na obuwie zamienne

  WSZYSTKIE PRZYBORY, OBUWIE ZAMIENNE ORAZ WOREK NA OBUWIE PROSZĘ PODPISAĆ.

  do wydruku

   

  PostHeaderIcon Rok szkolny 2019/2020

   

   Zapraszamy do Przedszkola wszystkich przedszkolaków
  1 września.
  Przyprowadzanie dzieci według zdeklarowanej godziny.
  Za względu na pandemię dziecko jest przyprowadzane przez 1 rodzica/ opiekuna.
  Rodzic jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk przed wejściem oraz zasłonięcia nos i ust.
  Na terenie placówki może przebywać 3 przedszkolaków
  i 3 rodziców/ opiekunów.
  Wyżywienie według deklaracji rodzica/ opiekuna.
  Przedszkole wchodzi do szkoły głównym wejściem.

   

  Procedury bezpieczeństwa


  „Wyprawka 3,4,5 latka”

  • Piórnik saszetka na zamek

  W piórniku:

  - kredki ołówkowe BAMBINO

  - temperówka

  - nożyczki o zaokrąglonej końcówce

  - klej w sztyfcie (Glue Stick, firma Amos)

  Ponadto:

  - papier kolorowy miękki format A4 1 szt.

  - blok techniczny twardy, biały 2 szt.

  - 1 teczka z gumką

  - plastelina 12 kolorów

  - farby plakatowe 12 kolorów

  - zeszyt 60 kartkowy gładki

  • Obuwie zamienne

  • Worek na obuwie zamienne

  WSZYSTKIE PRZYBORY, OBUWIE ZAMIENNE ORAZ WOREK NA OBUWIE PROSZĘ PODPISAĆ.

  do wydruku

   


   

  wakacje

  Wszystkim Rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę
  i życzymy,  by okres wakacyjny był czasem odpoczynku
  i radości.

  Z okazji długo wyczekiwanych wakacji życzymy wszystkim przedszkolakom bezpiecznych
  i  słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień
  oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola.

  Życzy
  Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
  słonce


   

  Bezpieczne-Wakacje-by-Ponad-Wszystko-1061x1500


  Zakończenie roku szkolnego

  Zbliża się najbardziej wyczekiwany czas dla uczniów ... WAKACJE.

  Ze względu na stan epidemiologiczny panujący w naszym kraju zakończenie roku szkolnego 2019/2020  w dniu 26 czerwca 2020 r. będzie przebiegać w zmienionej formie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

  Bardzo prosimy wszystkich o zapoznanie się z harmonogramem spotkania z wychowawcą oraz procedurami obowiązującymi w tym czasie w naszej szkole.

  Harmonogram spotkań z wychowawcami w dniu 26.06.2020r.

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

  W piątek 26.06.2020 r. o godz. 18.20  w Kościele w Gorzowie odbędzie się
  Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego


  Wyprawka sześciolatka na rok szkolny 2020/2021


  OGŁOSZENIE !!!

  Dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym  w Gorzowie

  trwa w terminie 27.07.2020 – 31.07.2020

  Opieka nad dziećmi sprawowana będzie w obowiązującym reżimie sanitarnym  zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

  ZARZĄDZENIE NR 0050.320.2020 BURMISTRZA CHEŁMKA Z DNIA 03.06.2020

  HARMONOGRAM PRACY PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ CHEŁMEK W CZASIE PRZERWY WAKACYJNEJ

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GORZOWIE

   

  Dyżury wakacyjne w pozostałych przedszkolach gminy Chełmek

  Dyżury wakacyjne w przedszkolach gminy Chełmek będą trwały od 06.07.2020 do 21.08.2020 według następującego harmonogramu:

   

  Nazwa przedszkola Termin dyżuru
  Przedszkole Samorządowe nr 2 w Chełmku 06.07.2020 - 24.07.2020
  Przedszkole Samorządowe nr 1 w Chełmku 03.08.2020 - 14 .08.2020
  Przedszkole Samorządowe w Bobrku 17.08.2020 - 21.08.2020

   

  (24.08.2020 - 31.08.2020 - wszystkie przedszkola pracują)

  Karty zgłoszeń należy dostarczyć do dnia 15.06.2020. w przedszkolu, do którego dziecko będzie uczęszczać - (w formie papierowej – sekretariat
  ul. Szkolna 3) lub
  elektronicznie na emailAdres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

   We wszystkich placówkach na terenie gminy obowiązuje ten sam termin zgłoszeń.

   

  Dokumenty do pobrania:

  ZGŁOSZENIE PRZYJĘCIA DZIECKA NA DYŻUR WAKACYJNY

  DEKLARACJA RODZICÓW DZIECKA O KORZYSTANIU Z USŁUG W PRZEDSZKOLU

  DRUK UPOWAŻNIENIA DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

   

  W dniu przyprowadzenia dziecka na dyżur wakacyjny, rodzice mają obowiązek dostarczenia do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

   

   1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;

  2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się 
  z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania
  (jednorazowo) – załącznik nr 2;

  3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo)załącznik nr 3;

  4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie)załącznik nr 4;

   

  Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym  w Gorzowie

   


  Komunikat dla Rodziców dzieci przedszkolnych

  Od dnia 18 maja 2020r. nasze przedszkole wznowi swoją działalność w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Zajęcia dydaktyczne w dalszym ciągu realizowane będą zdalnie. Udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych nie zwalnia z codziennej realizacji propozycji zamieszczanych przez nauczycieli na Stronie Internetowej przedszkola.

  Do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci obojga rodziców czynnie pracujących, z których pierwszeństwo, zgodnie z zaleceniami MEN, mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

   

  Zgodnie z zaleceniem GIS w przedszkolu wprowadzony zostaje reżim sanitarny oraz zmiana organizacji pracy:

  • obowiązują godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  – zgodnie z ustaleniami z dyrektorem

  • nie obowiązują dotychczasowe podziały grupowe;

   

  Rodzice, którzy wcześniej potwierdzili wolę uczęszczania dziecka na zajęcia opiekuńcze zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi procedurami:

   

  PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA – PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GORZOWIE

   

  W dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze rodzice mają obowiązek dostarczania do placówki stosownych dokumentów, podpisanych przez oboje rodziców/ prawnych opiekunów:

  1. Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów  o pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej (jednorazowo) – załącznik nr 1;

  2. Deklaracji  rodziców/prawnych opiekunów potwierdzającej zapoznanie się 
  z obowiązującymi procedurami i obowiązkiem ich przestrzegania
  (jednorazowo) – załącznik nr 2;

  3. Zgody na pomiar temperatury dziecku (jednorazowo) – załącznik nr 3;

  4. Oświadczenia o stanie zdrowia dziecka (codziennie) – załącznik nr 4;

   

  Brak wymaganych dokumentów uniemożliwi przyjęcie dziecka na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze organizowane w Przedszkolu Samorządowym w Gorzowie.

   


  WAŻNY KOMUNIKAT
  dla Rodziców dzieci przedszkolnych

  Informuję, że po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
  możliwe jest wznowienie zajęć opiekuńczych dla dzieci
  w Przedszkolu Samorządowym w Gorzowie
  od dnia 18 maja 2020 r.

  Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest
  spełnienie wytycznych zawartych w wewnętrznych Procedurach
  i rozporządzeniu MEN.

  Godziny pracy przedszkola zostaną ustalone
  po weryfikacji zgłoszeń.

  Zarządzenie Dyrektora


  WAŻNY KOMUNIKAT
  dla Rodziców dzieci przedszkolnych

  Przedszkole Samorządowe w Gorzowie
  nie wznawia zajęć opiekuńczych z dniem 6 maja 2020r.

  Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie
  w sekretariacie szkoły. O wszelkich zmianach będziemy informować
  za pośrednictwem strony internetowej.
  Jednocześnie informuję, że podejmujemy szereg działań
  mających na celu dostosowanie placówki
  do wznowienia zajęć opiekuńczych zgodnie z wytycznymi
  Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

  Zarządzenie Dyrektora

   


  KONKURS PLASTYCZNY
  „LAURKA DLA JANA PAWŁA II"

  więcej informacji


  KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI
  „POCZTÓWKA DO NIEBA"

  więcej informacji


  OGŁOSZENIE!!!

  Prosimy Rodziców dzieci, które rozpoczynają naukę w klasie I
  w roku szkolnym 2020/2021 i obecnie uczęszczają do naszego przedszkola o odbiór„Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej"
  Bliższe informacje w sekretariacie
  szkoły
  p
  od numerem telefonu 33 846-14-75.


  Wirtualne „Domowe Przedszkole". Wyjątkowa propozycja TVP dla najmłodszych

  Internetowe pasmo edukacyjne „Domowe Przedszkole" będzie dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00 na stronie vod.tvp.pl, w zakładce eSzkoła.


   „Moje cyferki''Konkurs literacki dla dzieci 3,4,5,6 letnichi ich rodziców.

  więcej informacji


  OGŁOSZENIE!

  W dniu 24.03.2020r. rodzice otrzymają informację telefoniczną dotyczącą tego, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola

  na rok szkolny 2020/2021.

  PROSIMY NIE ZGŁASZAĆ SIĘ OSOBIŚCIE.

   


  WAŻNE INFORMACJA!!!

   

  Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej

  w dniach 12 i 13 marca 2020 r. w przedszkolu i szkole będą odbywały się tylko i wyłącznie zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić w tym czasie opieki w domu.

  /wyżywienie dzieci we własnym zakresie/.

   

  Od 16.03.2020 do 25.03.2020r.

  SZKOŁA I PRZEDSZKOLE BĘDĄ ZAMKNIĘTE

  /nie będą się odbywać zajęcia edukacyjne, wychowawcze
  i opiekuńcze/.


  OGŁOSZENIE!!!

  Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
  w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

  porozmawiaj z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody
  i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,

  ♦ rodzicu, nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły,

  ♦ pamiętaj, że jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw,

  ♦ sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

  W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych –
  tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

   

  Jak skutecznie myć ręce ?

  kichanie2


  Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

  W zakładce Rekrutacja 2020/2021 zamieszczone zostały dokumenty dotyczące rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania dokumentów oraz zasady rekrutacji.

   


  OGŁOSZENIE!!! 

   

  Od dnia 2 stycznia 2020r. zmianie ulegają ceny żywienia dzieci
  w przedszkolu i w szkole:

  CENNIK DLA SZKOŁY:

  1. cena obiadu 5,00zł

  2. cena śniadania 2,00zł

  CENNIK DLA PRZEDSZKOLA:

  Koszt całodziennego żywienia 6zł

  1. cena śniadania 1,70zł

  2. cena obiadu 3,00zł

  3. cena podwieczorku 1,30zł

   


  ZAPROSZENIE

  Rodzinne spotkanie – rodzinne święta,
  w których magiczna jest moc zaklęta.
  Bo wigilijny, świąteczny czas,
  najlepsze myśli budzi w nas.

  Serdecznie zapraszamy Rodziców przedszkolaków na Jasełka,
  które odbędą się w dniu
  16.12.2019 r.o godz.16:00
  w sali gimnastycznej SZS w Gorzowie.

  Dyrekcja, wychowawcy oraz dzieci z przedszkola

  św


  Ogłoszenie !

  W dniu 12.11.2019 r. (tj. wtorek),
  o godz. 16.00 odbędzie się Zebranie
  z Rodzicami w sali przedszkolnej.


  KOMUNIKAT!!!

  Od 2 września sala Grupy "0" jest w głównym budynku szkoły -
  sala nr 7.

  Szatnia dla dzieci "zerówki" jest w przedszkolu.