PostHeaderIcon Rekrutacja

 

Dyrekcja Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie ogłasza zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ KONTYNUACJI wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Deklarację należy złożyć w przedszkolu do dnia 10 LUTEGO 2020 r.

Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2020 r.

Od dnia 17.02.2020 r. w sekretariacie szkoły przy ul.Szkolnej 3 w Gorzowie wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego w Gorzowie

(dokumenty można pobrać również ze strony internetowej)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI :

od 17 lutego do 06 marca 2020 r.

do godz. 15:00

 Informację można uzyskać pod numerem tel. 33 846-14-75

 

ZASADY NABORU

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do  przedszkola


Samotne wychowywanie dziecka

Rodzeństwo kandydata

Położenie przedszkola

Wielodzietność